1992

Strach nechali doma

Osudy české menšiny z oblasti postižené černobylskou katastrofou. Film zachycuje již život v nových domovech, vyrovnávání se s novým prostředím, sžívání s místními lidmi.

Režie: Vladislav Kvasnička
Kamera: Antonín Kutík
Střih: Michal Cingroš
Stopáž: 38 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Stěhování osady

Jedna z nejchudších romských osad na Spiši, Žehra, byla v roce 1991 přestěhována do panelových domů. Film zachycuje původní stav osady, stěhování a situaci půl roku po nastěhování.

Režie, scénář: Viliam Poltikovič
Kamera: Richard Špůr
Zvuk: Pavel Sádek
Střih: Manuela Tippmannová
Dramaturgie: Jiří Gold
Stopáž: 45 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Zlín kouří Marlbora

Zlín, Baťa a podnikání jsou nerozlučně spjaté pojmy. Portrét několika zlínských podnikatelů přináší odpověď na otázku - jak to vypadalo ve Zlíně v roce 1992.

Režie, scénář: Eva Holubová
Kamera: Robert Novák
Střih: Jan Petras
Dramaturgie: Jan Gogola ml.
Stopáž: 60 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Z domova domů

Osudy české menšiny z oblasti postižené černobylskou katastrofou. Film je natočen na Ukrajině a zachycuje rozhodování našich krajanů o návratu zpět do původní vlasti a končí jejich příjezdem na Československo-ukrajinskou hranici. 

Režie: Olga Sommerová
Kamera: Vlastimil Hamerník
Zvuk: Jan Kacián
Střih: Michal Cingroš
Dramaturgie: Jiří Gold
Stopáž: 46 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Studentská láska

Osud vztahu albánského medika a české studentky v padesátých letech v Praze, do kterého zasáhl politický chod dějin. Vztahu, který se naplnil až po třech desítkách let.

Režie, scénář: Pavel Štingl
Kamera: Martin Kubala
Dramaturgie: Alena Müllerová
Stopáž: 44 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Směle k urnám

Od rituálu k podílu zodpovědnosti. Filmové archivy z let 1946-1990 s volební tématikou jsou volně spojeny diskusí pánů P. Janyšky, M. Kocába, PhDr. P. Mareše, I. Medka, PhDr. I. Možného.

Režie: Pavel Koutecký
Kamera: Stano Slušný
Střih: Jan Sládek
Dramaturgie: Jan Slabý
Stopáž: 60 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Řekni mi něco o sobě - Pavlína

Dva roky v životě mladé toxikomanky a jejího přítele.

Unikátní cyklus filmů 'Řekni mi něco o sobě', který na jaře roku 1989 začala točit režisérka H. Třeštíková neobvyklou a jedinečnou sběrnou metodou v nápravném zařízení pro mladistvé v Libkovicích. Filmový materiál je natáčen v průběhu dvou až pěti let a jsou na něm zachyceny nejen změny v životě jednotlivých protagonistů, ale i celé společnosti.

Režie, scénář: Helena Třeštíková
Kamera: Martin Kubala
Hudba: Vlastimil Matoušek
Zvuk: Vladimír Nahodil
Střih: Jan Petras
Dramaturgie: Jiří Gold
Stopáž: 44 min
Rok výroby: 1992
   
Film ke shlédnutí  

© Nadace F&S

Oj, to byl boj!

Koláž obrazů z Prahy v průběhu svobodných voleb v Československu v roce 1990. Úsměvné ohlédnutí za atmosférou oněch dnů.

Režie: Pavel Koutecký
Kamera: Stano Slušný
Střih: Jan Petras
Stopáž: 7 min
Rok výroby: 1992
   
Film ke shlédnutí  

© PaSta + Nadace F&S

Odkaz z Premontré

Historie a současnost kláštera řádu Premonstrátů v Teplé v západních Čechách.

Režie: Petr Zrno
Kamera: Karel Machoň
Zvuk: Zdeněk Taubler
Střih: Jiřina Volková
Dramaturgie: Jiří Gold
Stopáž: 40 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Denně předstupuji před Tvou tvář

Jak dějiny Evropy 20. století zasáhly do životů obyčejných lidí. Film o pokoře a víře. Příběh Němce z Orlických hor.

Režie, scénář: Drahomíra Vihanová
Kamera: Ivan Vojnar
Zvuk: Libor Sedláček
Střih: Drahomíra Vihanová
Dramaturgie: Václav Borovička
Stopáž: 27 min
Rok výroby: 1992
   
Film ke shlédnutí  

© Nadace F&S

Cuoc song o ubitovna

Životní pocity a zkušenosti Vietnamců (většinou studentů a dělníků) žijících v Československu.

Režie: Petr Václav
Kamera: Štěpán Kučera
Hudba: Jiří Václav
Zvuk: Miroslav Šimčík
Střih: Martin Čihák
Dramaturgie: Alena Müllerová
Stopáž: 36 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

Cesty k Olympu

Portrét dvou zdravotně postižených žen (P. Valníčková, V. Jirásková), které se v době natáčení připravovaly na Paraolympiádu Barcelona 92. Z filmu vyzařuje optimismus a síla.

Režie, scénář: Pavel Štingl
Kamera: Martin Kubala
Zvuk: Miroslav Šimčík
Střih: Michael Kořán
Dramaturgie: Alena Müllerová
Stopáž: 36 min
Rok výroby: 1992

© ČT

Bez místa

Co vlastně znamená 'nezaměstnanost' v životě konkrétního člověka. Portréty osmi nezaměstnaných, kteří jsou z nejrůznějších sociálních a věkových skupin.

Režie: Petr Slavík
Kamera: Ivan Vojnár
Střih: Jan Petras
Dramaturgie: Václav Borovička
Stopáž: 42 min
Rok výroby: 1992

© Nadace F&S

CZ    EN