Připravujeme

Setkání s Libuší

Nakolik je mýtus věštkyně a kněžny Libuše živý ve dvacátém prvním století, ve století digitálním? Kolik spolků a jednotlivců se k této mýtické soudkyni a vládkyni vztahuje a je jim inspirací? Ukázalo se, že jich je hodně. Na setkání s Libuší se můžete těšit v průběhu roku 2019 ve vybraných kinech. Režie: Taťána Marková. 

Facebook

KHM 1 - Pouť krkonošská

Celovečerní dokumentární film Karla Čtveráčka 'KHM 1 - Pouť Krkonošská' bude poctou fenoménu poutnictví, Karlu Hynku Máchovi, české krajině a jejím kulturním a přírodním památkám. 

„Dnes, kdy mnoho lidí vnímá krajinu už jen z automobilů nebo ze sedla svého kola, kdy se úchvatnost Země ztotožňuje s odlidštěnými záběry z dronů, v době, která redukovala oblaka na šedé mlhy v záběrech družic, v této době se pokusíme zprostředkovat kdysi zcela běžný pohled na krajinu kolem nás: pohled chodce kráčícího lesy, poutníka hledícího vzhůru na oblaka a na hvězdy nad hlavou.“ Karel Čtveráček, režisér.

Sluníčko jako čtvereček

Připravovaný dokumentární film Rudolfa Šmída se bude primárně zajímat o ryze český vizuální symbol ženského lůna, který se stal během století nejen součástí každodenního života snad každého Čecha/Češky, ale zároveň sehrál svoji významnou roli i v těch nejvyšších patrech české kultury (Milan Kundera, Egon Bondy, Jidřich Štýrský, Svěrák/Smoljak a další). Na základě svého dvacetiletého výzkumu tohoto fenoménu si autor klade za cíl blížeji seznámit s původem, vývojem a významem tohoto symbolu diváka českého i zahraničního.

Ako som sa stala partizánkou

Ako som sa stala partizánkou je pátráním po identitě osobní i identitě romského etnika skrz dějiny druhé světové války.

Romská režisérka Vera Lacková odhaluje na pozadí vlastní rodinné historie pohnuté osudy pěti romských partyzánů. Prostřednictvím rozhovorů s potomky, pamětníky, či pátráním v archivech boří zažitou představu o Romech jako pouhých obětech nacismu a poukazuje na Romy, kteří svými skutky a činy přerostli dějiny minoritního etnika a zaslouženě se dostali do kontextu dějin evropských. Vera při svém pátrání naráží na zakořeněné předsudky, lhostejnost a nenávist vůči romské komunitě ve vzpomínkách zmíněných pamětníků i v průběhu samotného hledání. Historickou nespravedlnost a křivdu vůči svému etniku a vlastní rodině se pokusí symbolicky napravit stavbou pomníku v místech, kde byla vyvražděna rodina jejího pradědečka.

CZ    EN